Γάντια

Στην Axion Cotton θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από γάντια όλων των ειδών για γενικές και κυρίως ειδικές χρήσεις.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και όταν
χρειάζεται µε καλύµµατα των βραχιόνων τους ανάλογα µε τη φύση της εργασίας τους για προστασία από:
• Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.
• Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχµηρών σωµατιδίων.
• Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή
µε επιφάνειες και ακµές αιχµηρές ή κοφτερές.
• Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µα άλλο τρόπο να
τραυµατίσουν τα χέρια (π.χ. µε συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή
δονήσεις όπως κατά των διατρητικών αεροσφυρών)

Προβολή 1–24 από 208 αποτελέσματα