Οι εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις μας: Τα κεντρικά γραφεία της Axion Cotton στην Μεταμόρφωση (Αθήνα).

Τα κεντρικά γραφεία της Axion Cotton στην Μεταμόρφωση

Οι εγκαταστάσεις μας: Στελεχωμένη μονάδα παραγωγής (κοπή & ραφή) της Axion Cotton στην Μεταμόρφωση (Αθήνα).