Πρότυπα για προστασία από την πτώση – EN Standards

Πρότυπα για προστασία από την πτώση – EN Standards

Σύστημα ανακοπής πτώσης

1: Σύστημα ανακοπής πτώσης

Εισαγωγή

Ποικίλα συστήματα ατομικής προστασίας από πτώση (fall protection systems) χρησιμοποιούνται από εργάτες που πρέπει να εργασθούν σε ύψος είτε για να ορίσουν την θέση τους, είτε για να περιορίσουν τις κινήσεις τους ή για να τους προστατεύσουν σε περίπτωση πτώσης. Ένα σύστημα ανακοπής πτώσης χρησιμοποιείται όταν ελλοχεύει ο κίνδυνος για ελεύθερη πτώση από ύψος.

Θα παρουσιάσουμε τα κύρια συστήματα ατομικής προστασίας από πτώση και την γενική κατασκευή τους, τα χαρακτηριστικά τους και τον ρόλο τους, εστιάζοντας στα συστήματα ανακοπής πτώσης. Επιπλέον, θα αναφέρουμε τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα Πρότυπα που εφαρμόζονται για την κατασκευή αυτών των προϊόντων ή την χρήση τους στο περιβάλλον εργασίας.

 

Λειτουργίες των Μέσων Ατομικής Προστασίας από πτώση

Οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι η εργασία από ύψος είναι μία δύσκολη εργασιακή συνθήκη, άσχετα από το ύψος. Τα πιο συχνά ατυχήματα είναι οι πτώσεις από ύψος και οι τραυματισμοί που μπορούν να προκαλέσουν πληγές και κατάγματα οστών ή ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ή ακόμη να προκαλέσουν και μεγάλη εσωτερική αιμορραγία που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Για την αποφυγή ατυχημάτων πτώσεων από ύψος, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ή λήψη μέτρων συλλογικής προστασίας (όπως σκαλωσιές). Όταν δεν μπορούν να παρασχεθούν μέτρα συλλογικής προστασίας ή το κόστος είναι απαγορευτικό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), είναι για να εμποδίσουν την πτώση ή για να ανακόψουν την πτώση και να διατηρήσουν τον χρήστη σε μία ασφαλή θέση.

Για να είναι κατάλληλα τα ΜΑΠ, η μέγιστη δύναμη ανακοπής τους θα πρέπει να είναι 6kN σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά (και 8kN σύμφωνα με τα Αμερικανικά) Πρότυπα. Μόνο συγκεκριμένα εξαρτήματα, ή συνδυασμός εξαρτημάτων, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος.

Επιπλέον τα ΜΑΠ πτώσης από ύψος θα πρέπει να προσαρμόζονται στο σώμα του χρήστη και στο εργασιακό περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι άνετα για τον χρήστη υπό κανονικές συνθήκες και να είναι άνετα για τουλάχιστον ένα μικρό διάστημα σε περίπτωση πτώσης.

Φαίνεται πως υπάρχουν 5 κύριοι λόγοι για τους υψηλούς αριθμούς ατυχημάτων:

 • Ακατάλληλος σχεδιασμός περιβάλλοντος εργασίας
 • Κατάρρευση της υποστήριξης πρόσβασης
 • Απαιτήθηκε από τον εργάτη να εργασθεί πέραν από τους περιορισμούς του συστήματος ασφαλείας
 • Ελλειπής, ανεπαρκώς σχεδιασμένη ή απούσα προστασία στην άκρη (όπου χρειάστηκε να εργασθεί κάποιος)
 • Οι περιορισμοί του περιβάλλοντος εργασίας αγνοούνται επειδή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πρακτικά.

Μέσα Ατομικής Προστασίας από πτώση, ορισμοί και κανονισμοί

Ορισμοί σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αντίπτωσης

Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας ορίζεται οποιοσδήποτε εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για φοριέται ή να φέρεται από τον/την εργαζόμενο/-η για να τον/την προστατεύει από έναν ή περισσότερους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλειά του κατά την εργασία, όπως επίσης ορίζεται και κάθε προσθήκη ή αξεσουάρ που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό.

Για να διασφαλισθεί η προστασία από πτώση από ύψος, διάφορα προϊόντα κι εξαρτήματα είναι διαθέσιμα στην αγορά, τα οποία μπορούν να συναρμολογηθούν από τους χρήστες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πτώση. Αυτού του είδους τα εξαρτήματα ΜΑΠ είναι: συσκευές κρατήματος του σώματος (ζώνες ενός ή περισσότερων σημείων, ιμάντες μηρών, ζώνες μέσης), ή αξεσουάρ που σκοπό έχουν να προσδένουν ένα άτομο σε μία κατασκευή (μικρά σχοινιά πρόσδεσης/lanyards, γάντζοι, κινητοί ανακόπτες πτώσης, απορροφητές ενέργειας, σύνδεσμοι, συγκεκριμένοι τύποι σημείων αγκύρωσης/πρόσδεσης) ή δυναμικά ορειβατικά είδη (όπως πχ. σχοινιά, αρτάνες, σφιγκτήρες συνδέσμων σχοινιών, συσκευές αγκύρωσης σε βράχο).

Ένα σύστημα ατομικής προστασίας από πτώση είναι ένα σύνολο από στοιχεία που σκοπό έχει να προστατεύσει τον χρήστη από πτώσεις από ύψος, αποτελούμενο από:

 • Εξάρτηση που κρατά και περιορίζει το σώμα – μία ζώνη ενός ή πολλών σημείων για όλο το σώμα, ζώνη για εργασία σε καθιστή θέση, ζώνη μέσης για περιορισμό θέσης, ζώνη διάσωσης, θηλιά διάσωσης – και
 • Ένα σύστημα πρόσδεσης, το οποίο περιλαμβάνει μία συσκευή αγκύρωσης που μπορεί να συνδεθεί με ένα αξιόπιστο σημείο αγκύρωσης.

Οι βασικοί τύποι συστημάτων ατομικής προστασίας από πτώση και οι ρόλοι τους είναι:

 • Συστήματα περιορισμού θέσης: εμποδίζουν τον χρήστη να φθάσει σε μία περιοχή όπου υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει από ύψος
 • Συστήματα προσδιορισμού θέσης εργασίας: εμποδίζουν την ελεύθερη πτώση ενώ παράλληλα επιτρέπουν στον χρήστη να εργάζεται σε ύψος είτε με ένταση, είτε σε ανάρτηση
 • Συστήματα πρόσβασης με σχοινιά: επιτρέπουν στον χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση προς και από τον χώρο εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται ή να ανακόπτεται η ελεύθερη πτώση, χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα εργασίας κι έναν ιμάντα ασφαλείας, τα οποία συνδέονται χωριστά σε αξιόπιστα σημεία αγκύρωσης – μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό θέσης εργασίας ή για διάσωση
 • Συστήματα ανακοπής πτώσης: σταματούν την πτώση και ταυτόχρονα μειώνουν τις δυνάμεις πρόσκρουσης που ασκούνται στο σώμα του χρήστη
 • Συστήματα διάσωσης: διασφαλίζουν ότι ένα άτομο μπορεί να διασώσει τον εαυτό του ή άλλα άτομα κατά τέτοιο τρόπο όπου εμποδίζεται η ελεύθερη πτώση.

Ένα σύστημα ανακοπής πτώσης που αποκαλείται και αντιπτωτικό σύστημα ή σύστημα ανάσχεσης πτώσης είναι ένα σύστημα ατομικής προστασίας από πτώση που εμποδίζει τον χρήστη να συγκρουσθεί με το έδαφος, με μία κατασκευή ή με οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο σε περίπτωση ελεύθερης πτώσης και περιορίζει την δύναμη πρόσκρουσης που δέχεται το σώμα του χρήστη κατά την ανακοπή της πτώσης.

Δείτε ζώνες ασφαλείας και αντίστοιχα αξεσουάρ εδώ.

Σήμανση CE και Μέσα Ατομικής Προστασίας από πτώση

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας από πτώση ανήκουν στην Κατηγορία III (για προστασία από κινδύνους που μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όπως θάνατο ή μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/425 (Παράρτημα 1) και θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για τη νόμιμη διάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια είδη εξοπλισμού για εργασία από ύψος δεν θεωρούνται ΜΑΠ. Αυτά είναι γνωστά ως ‘κατηγορία 0’ και περιλαμβάνει:

 • Σημεία αγκύρωσης που είναι ενσωματωμένα σε κάποια κατασκευή ή επιφάνεια βράχου, όπως τα σημεία αγκύρωσης τύπου A, C, D και E σύμφωνα με το πρότυπο EN 795:1996
 • Εξοπλισμός για την προσέγγιση ή αποχώρηση θέσεων σε ύψος (καθίσματα με βίντσι κλπ.)
 • Σφυριά, εξοπλισμός αναρρίχησης και άλλα παρόμοια είδη ορειβασίας
 • Εξοπλισμός υποστήριξης (ζώνες κλπ.) που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αλεξίπτωτα, ανεμόπτερα κλπ. και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού αθλητισμού δεν θεωρούνται ΜΑΠ. Είδη της κατηγορίας 0 δεν χρειάζεται να φέρουν σήμανση CE.

 

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα Πρότυπα σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας από πτώση

Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 40 Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα Πρότυπα, τα οποία καλύπτουν:

 • Γενικές απαιτήσεις για ατομικά συστήματα προστασίας και για οδηγίες χρήσης, συντήρηση, περιοδική εξέταση, επιδιόρθωση, σήμανση και συσκευασία (ΕΝ 365: 2004)
 • Συγκεκριμένες απαιτήσεις για εξαρτήματα: ζώνες (EN 358:1999) και ζώνες ολόκληρου του σώματος (ΕΝ 361: 2002), συνδέσμους (EN 362: 2004), μικρά σχοινιά πρόσδεσης/lanyards, απορροφητές ενέργειας (EN 355: 2002), συσκευές κατάβασης (EN 341: 1992+ EN 341:1992/A1: 1996), ανασυρόμενους ανακόπτες πτώσης (EN 360: 2002), καθοδηγούμενους ανακόπτες πτώσης που περιλαμβάνουν ιμάντα αγκύρωσης (EN 353-2: 2002), συστήματα ανακοπής πτώσης (ΕΝ 363: 2008), καλώδιο για εξοπλισμό ορειβασίας (EN 564:2006), συσκευές αγκύρωσης (EN 795:1996/ A1: 2000), ζώνες για καθιστή θέση (EN 813:2008) και άλλα
 • Μεθόδους δοκιμών (EN 364: 1992).

Η λίστα των Ευρωπαϊκών Προτύπων Πιστοποίησης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2016/425 κατά καιρούς ενημερώνεται κι ανανεώνεται.

 

Συστήματα ανακοπής πτώσης, εξαρτήματα και κύρια χαρακτηριστικά

Ένα σύστημα ανακοπής πτώσης, γνωστό και ως σύστημα ανάσχεσης πτώσης, περιλαμβάνει:

 • Μία κατάλληλη συσκευή υποστήριξης του σώματος, δηλαδή μία ζώνη ενός ή περισσότερων σημείων
 • Ένα στοιχείο απορρόφησης ενέργειας: απορροφητή ενέργειας, ανασυρόμενο ανακόπτη πτώσης, καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης που περιλαμβάνει ένα γερό ιμάντα αγκύρωσης, καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης που περιλαμβάνει ευέλικτη υποστήριξη
 • Έναν ιμάντα αγκύρωσης
 • Ένα σημείο αγκύρωσης
 • Συνδέσμους/γάντζους
 • Μικρά σχοινιά πρόσδεσης/lanyards

Τα εξαρτήματα, εκτός από το σημείο αγκύρωσης, μπορεί να είναι ξεχωριστά ή ενωμένα μαζί. Ένα σύστημα ανακοπής πτώσης δεν εμποδίζει την πτώση, επιτρέποντας στον χρήστη να φθάσει σε μία περιοχή όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος για ελεύθερη πτώση, αλλά στην περίπτωση ελεύθερης πτώσης, το σύστημα την σταματά, περιορίζοντας το μήκος της πτώσης για να εμποδίσει την πρόσκρουση στο έδαφος, στην κατασκευή από την οποία πέφτει ο εργαζόμενος ή σε άλλα εμπόδια και διατηρεί τον χρήστη σε μία σχετικά εργονομική θέση έως την διάσωσή του.

 

Τύποι συστημάτων ανακοπής πτώσης και κύρια μέρη

Συστήματα ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνουν lanyard και απορροφητή ενέργειας

 

Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει lanyard και απορροφητή ενέργειας

2: Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει lanyard και απορροφητή ενέργειας

 

Αποτελείται από:

 • Ζώνη σώματος (B στην εικόνα 2);
 • Μικρό σχοινί πρόσδεσης/lanyard (C στην εικόνα 2);
 • Απορροφητή ενέργειας (D στην εικόνα 2);
 • Σημείο αγκύρωσης – (A στην εικόνα 2);
 • Γάντζους και συνδέσμους – προαιρετικά, για να ενωθούν τα διάφορα μέρη.

Το σύστημα ανακοπής πτώσης (γνωστό και ως σύστημα απόσβεσης πτώσης ή ανάσχεσης πτώσης) αυτού του είδους χρησιμοποιείται όπου υπάρχει σημείο αγκύρωσης πάνω από τον χρήστη και αρκετός κενός χώρος.

 

Συστήματα ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνουν lanyard και απορροφητή ενέργειας σε οριζόντια γραμμή

 

Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης με lanyard και απορροφητή ενέργειας σε οριζόντια γραμμή αγκύρωσης

3: Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης με lanyard και απορροφητή ενέργειας σε οριζόντια γραμμή αγκύρωσης

 

Αποτελείται από:

 • Ζώνη σώματος (B στην εικόνα 3);
 • Lanyard (C στην εικόνα 3);
 • Απορροφητή ενέργειας (D στην εικόνα 3);
 • Κινητό σημείο αγκύρωσης τοποθετημένο σε ευέλικτη οριζόντια γραμμή αγκύρωσης (A στην εικόνα 3);
 • Συνδέσμους.

Το σύστημα ανακοπής πτώσης αυτού του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλατφόρμες δίχως τοιχώματα, όταν δεν είναι δυνατό να υπάρχει σημείο αγκύρωσης τοποθετημένο από επάνω. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το σύστημα επιτρέπει ελεύθερες κινήσεις κατά την οριζόντια γραμμή αγκύρωσης, αλλά περιορισμένη ελεύθερη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω από αυτό το σημείο, σε μία απόσταση ίση με το συνολικό μήκος του απορροφητή ενέργειας και του lanyard.

 

Σύστημα ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ανασυρόμενο ανακόπτη πτώσης

 

Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ανασυρόμενο ανακόπτη πτώσης

4: Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ανασυρόμενο ανακόπτη πτώσης

 

Αποτελείται από:

 • Ζώνη σώματος (B στην εικόνα 4);
 • Ανασυρόμενο lanyard – στοιχείο ανασυρόμενου ανακόπτη πτώσης (C στην εικόνα 4);
 • Ανασυρόμενο ανακόπτη πτώσης (D στην εικόνα 4);
 • Ένα σημείο αγκύρωσης (A στην εικόνα 4);
 • Συνδέσμους.

Ο ανακόπτης πτώσης ανασυρόμενου τύπου είναι ένας μηχανισμός με καλώδιο, ο οποίος ανασύρεται (‘μαζεύεται’) σε μία θήκη για να διασφαλισθεί ότι το καλώδιο παραμένει συνεχώς τεντωμένο. Διατίθεται σε μήκη έως 60 μέτρα. Με ενσωματωμένο απορροφητή ενέργειας, ανακόπτη την πτώση του χρήστη σε αποστάσεις μικρότερες του ενός μέτρου. Η προέκταση της μονάδας δεν επιτρέπεται δίχως την έγκριση του κατασκευαστή και η προσθήκη σε αυτό lanyards που απορροφούν ενέργεια απαγορεύεται αυστηρώς. Τέτοιου είδους ανακόπτες πτώσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε κάθετο επίπεδο, με το σημείο αγκύρωσης επάνω από το κεφάλι. Λανθασμένες χρήσεις που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά, ακόμη και μοιραία ατυχήματα. Οι συνθήκες χρήσης που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά.

 

Σύστημα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ένα καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης με ευέλικτη γραμμή αγκύρωσης

 

Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ένα καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης με ευέλικτη γραμμή αγκύρωσης

5: Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που περιλαμβάνει ένα καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης με ευέλικτη γραμμή αγκύρωσης

 

Αποτελείται από:

 • Σημείο αγκύρωσης (A στην εικόνα 5);
 • Ζώνη σώματος (B στην εικόνα 5);
 • Lanyard (C στην εικόνα 5);
 • Καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης (D στην εικόνα 5);
 • Ευέλικτη γραμμή αγκύρωσης (E στην εικόνα 5);
 • Συνδέσμους.

Η ευέλικτη γραμμή αγκύρωσης είναι ένα lanyard ή καλώδιο δεμένο σε ένα σημείο αγκύρωσης επάνω από το κεφάλι του χρήστη και τεντώνει εύκολα προς τα κάτω. Αυτοί οι μηχανισμοί εγκαθίστανται προσωρινά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ζώνες που έχουν σημεία πρόσδεσης εμπρός ή πίσω. Ανάλογα με το μέγεθος του lanyard, επιτρέπει μία συγκεκριμένη ελεύθερη πλευρική κίνηση, αλλά η απόσταση ανακοπής, δηλαδή το ύψος αυξάνει ανάλογα με το μήκος του lanyard.

 

Σύστημα ανακοπής πτώσης που ενσωματώνει καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης και περιλαμβάνει σταθερή γραμμή αγκύρωσης

 

Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που ενσωματώνει καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης και περιλαμβάνει σταθερή γραμμή αγκύρωσης

6: Παράδειγμα συστήματος ανακοπής πτώσης που ενσωματώνει καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης και περιλαμβάνει σταθερή γραμμή αγκύρωσης

 

Αποτελείται από:

 • Ζώνη σώματος (B στην εικόνα 6);
 • Lanyard (C στην εικόνα 6);
 • Καθοδηγούμενο ανακόπτη πτώσης (D στην εικόνα 6)
 • Σταθερό σημείο αγκύρωσης (A στην εικόνα 6);
 • Συνδέσμους.

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι μόνιμα τοποθετημένοι, συνήθως σε ψηλές ραδιοφωνικές  κεραίες, πύργους ή καμινάδες. Η γραμμή αγκύρωσης είναι μία ράγα αγκύρωσης βιδωμένη επάνω στον πύργο, στην άκρη μίας σκάλας ή ένα συρματόσκοινο τεντωμένο σταθερά επάνω στην κατασκευή, κατά τέτοιο τρόπο που να περιορίζει τις πλευρικές κινήσεις. Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη σώματος με σημεία πρόσδεσης εμπρός απευθείας με γάντζο με ή χωρίς lanyard. Επιτρέπει λίγες ελεύθερες πλευρικές κινήσεις στον χρήστη και γενικά χαρακτηρίζεται από μικρούς αριθμούς απόστασης ανακοπής.

Ζώνη σώματος για συστήματα προστασίας από πτώση

 

Παράδειγμα ζώνης σώματος

Παράδειγμα ζώνης σώματος

 

Η ζώνη σώματος (full body harness) είναι το κύριο στοιχείο ενός συστήματος ανακοπής πτώσης με σκοπό να συγκρατήσει και να διατηρήσει προστατευμένο το σώμα του χρήστη κατά την διάρκεια και μετά από πτώση. Σε ένα σύστημα προστασίας από πτώση (ανακοπής πτώσης) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ζώνες σώματος ενός ή περισσότερων σημείων.

Μία ζώνη σώματος αποτελείται από λουριά που κατασκευάζονται από ιμάντες, πόρπες, στοιχεία πρόσδεσης και άλλα στοιχεία που ρυθμίζονται και προσαρμόζονται στο σώμα του χρήστη. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ιμάντα κάτω από την λεκάνη και ιμάντες στους ώμους. Μπορεί να περιλαμβάνει ιμάντες για τους μηρούς, για το στήθος και/ή μία ζώνη μέσης περιορισμού θέσης με ή χωρίς υποστήριξη μέσης.

Για να διατηρηθεί το σώμα σε μία ασφαλή θέση έπειτα από πτώση, τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα προστασίας από πτώση θα πρέπει να βρίσκονται επάνω από το κέντρο βάρους του σώματος, αντίστοιχα στο στέρνο, στην πλάτη ή στους ώμους. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται στον ρουχισμό.

Η ζώνη σώματος θα πρέπει να ρυθμίζεται στο σώμα του χρήστη και δεν θα ενέχει κίνδυνο να απελευθερωθεί το σώμα από ρήξη ή επιμήκυνση. Για να είναι εμφανή τα σημάδια φθοράς που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα μηχανικής αντίστασης, οι κλωστές θα πρέπει να έχουν άλλο χρώμα από τα άλλα υφασμάτινα μέρη.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων ενός συστήματος πτώσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και το καταρτισμένο προσωπικό μας θα λύσει όλες τις απορίες σας.

Σύνδεσμος άρθρου: https://oshwiki.eu/wiki/Fall_arrest_systems

Πηγές

 1. EC – European Commission, PPE guidelines – Guidelines on the application of Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment, 2010, Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/personal-protective-equipment/index_en.htm
 2. Ellis W., Fall Arrest Equipment, Health and Safety International Magazine/Working at height Health and Safety International Magazine, October 2002. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hsimagazine.com
 3. Bomel Ltd, Falls from height – Prevention and risk control effectiveness, Health and Safety Executive Research Report 116, HSE Books, 2003. Available at: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr116.pdf
 4. Wearing S., Peebles L., Jefferies D., Lee K. & Ebenezer Anjorin E., System Concepts Limited for the Health and Safety Executive, First evaluation of the impact of the work at height regulations First evaluation of the removal of the ‘two metre rule’, 2007. Retrieved 24 April 2011, from:http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr521.pdf
 5. Thomas D., Fall arrest equipment. The science behind the myth, Health and Safety International Magazine, October 2007. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hsimagazine.com
 6. HSE – Health and Safety Executive, Survivable Impact Forces on Human Body. Constrained by Full Body Harness, HSL/2003/09, 2003. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2003/hsl03-09.pdf
 7. Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment, OJ L 399, 30.12.1989, pp. 18-38.
 8. EN 363:2008 ’Personal fall protection equipment – Personal fall protection systems’, CEN 2008.
 9. Directive 2001/45/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work, OJ L 195, 19.07.2001, pp. 46.
 10. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2001/45/CE (Work at height), 2006. Available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=140&furtherPubs=yes
 11. EC – European Commission, PPE guidelines – Guidelines on the application of Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment, 2010, Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/personal-protective-equipment/index_en.htm
 12. HSE – Health and Safety Executive (2004), Determination of rope access and work positioning techniques in arboriculture. Retrieved 28 May 2011 from: http://www.hse.gov.uk/agriculture/pdf/wahreport.pdf
 13. Jump up↑WAHSA – The Work at Height Safety Association, Technical Guidance Notes 1-7, WAHSA TGN 01-TGN 7. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.wahsa.co.uk/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,5/Itemid,8
 14. WAHSA – The Work at Height Safety Association, Technical Guidance Notes 1-7, WAHSA TGN 01-TGN 7. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.wahsa.co.uk/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,5/Itemid,8
 15. Commission communication in the framework of the implementation of the Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (Publication of titles and references of harmonised standards under the directive) (2010/C 118/02), OJ C 118, 6.4.2010, pp. 10-40. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:118:0010:0040:EN:PDF
 16. Jarvis, S., Fall arrest. Then, now and tomorrow, Health and Safety International Magazine, January 2008, Bay Publishing Weymouth, 2008. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hsimagazine.com
 17. M., Safety at Height. The challenges facing the height safety industry, Health and Safety International Magazine, April 2009. Available at: www.hsimagazine.com
 18. CEN: EN 365:2004 Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging.
 19. WAHSA Technical Guidance Note 3, “Guidance on inspecting personal fall protection equipment”. Available at: http://www.wahsa.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/WAHSA-TGN03-Guidance-on-inspecting-personal-fall-protection-equipment.pdf
 20. Witheridge, P., Inspection of Height PPE. Just how competent does a person need to be?, Health and Safety International Magazine, January 2007. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hsimagazine.com
 21. Curtis, D., Workers high safety. The risk factors and inspection regime, Health and Safety International Magazine, July 2007. Retrieved 24 April 2011, from: http://www.hsimagazine.com

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

Council Directive of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/656/EEC), OJ L 292, 30.12.1989, pp. 17-28.

EN 365:2006 ’Personal protective equipment against falls from a height- General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging’, CEN 2006.

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, EUROSTAT-Health and safety at work in Europe (1999-2007)’, 2010 edition. Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-31-09-290

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Sector page on construction (Publishing date not available). Retrieved 21 June 2011 from: http://osha.europa.eu/en/sector/construction

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 49: Safe roof work. Available at http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/49/view

HSE – Health and Safety Executive, “Preventing falls’ (publishing date not available). Retrieved 28 May 2011, from: http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/falls.htm

Guidelines for the Prevention of Falls, Occupational Health and Safety Service, Department of Labour, Wellington, New Zeeland, April 2000, Available at: http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/pdf/falls.pdf {{#jskitrating:view=score}}