Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής – EN Standards

Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλήςΠρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής

 

Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής

Η προστασία της ακοής χρησιμοποιείται για να μειώσει τον θόρυβο που φτάνει στα αφτιά του χρήστη, ούτως ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ακουστικής βλάβης από υπερβολικό θόρυβο. Η αποτελεσματικότητα της προστασίας ακοής συχνά περιορίζεται από προσωπικούς παράγοντες καθώς και από το εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί να μειώσει την ακουστικότητα προειδοποιητικών ήχων. Η προστασία της κεφαλής από την άλλη, διακρίνεται σε προστασία σύγκρουσης με σταθερά αντικείμενα ή προστασία από αντικείμενα που πέφτουν. Αντιστοιχούν διαφορετικά Μέσα Ατομικής Προστασίας. Δεδομένων αυτών των ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει να επιλέγουμε το κατάλληλο προστατευτικό μέσο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω για τα Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής

 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής – EN Standards

Βασικά Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής

EN 352

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για προστασία από θόρυβο αποτελείται από διάφορα μέρη για την ασφάλεια και τις δοκιμές των διαφόρων τύπων Μέσων Ατομικής Προστασίας από θόρυβο. H Axion Cotton διαθέτει κωδικούς με τα αντίστοιχα πρότυπα:

EN 352-1 : Ωτοασπίδες

EN 352-2 : Ωτοβύσματα

EN 352-3 : Ωτοασπίδες τοποθετημένες σε κράνη

EN 352-4 : Ηλεκτρονικές ωτοασπίδες ανάλογα με το επίπεδο θορύβου (Level-dependent). Η διαφορά που χαρακτηρίζει τις συμβατικές από τις ηλεκτρονικές ωτοασπίδες είναι η εξής: ενώ οι συμβατικές ωτοασπίδες μειώνουν όλους τους ήχους άσχετα με την έντασή τους, οι ηλεκτρονικές ωτοασπίδες διαθέτουν μικρόφωνα εξωτερικά και ηχεία εσωτερικά. Έτσι επιτρέπουν στον χρήστη να ακούει ήχους κανονικής έντασης, ενώ μειώνουν τους ήχους υψηλής έντασης. Ο χρήστης μπορεί για παράδειγμα να συζητά με τους συναδέλφους του σε κανονική ένταση φωνής, αλλά θα προστατευτεί όταν υπάρξει θόρυβος υψηλής έντασης στο περιβάλλον.

EN 352-8 : Ηλεκτρονικές ωτοασπίδες ανάλογα με το επίπεδο θορύβου με ψυχαγωγικό ραδιόφωνο (Level-dependent with entertainment radio)

EN 166

Προδιαγραφές για ατομικά μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Καθορίζει τις προδιαγραφές για την κατασκευή και την απόδοση (οπτικές ιδιότητες όπως ένταση, μετάδοση και διάχυση παραγόντων φωτός, μηχανικές ιδιότητες όπως στερεότητα, θερμική σταθερότητα και αντίσταση).

EN 1731

Προστατευτικά ματιών και προσώπου τύπου πλέγματος, για βιομηχανική και μη-βιομηχανική χρήση, προστασία ενάντια σε μηχανικούς κινδύνους και/ή ενάντια σε ζέστη.

EN 812

Το πρότυπο EN 812 καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις απόδοσης, τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις σήμανσης για καπέλα με προστασία από χτύπημα (shock-proof, bump caps) που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Τα καπέλα με προστασία από χτύπημα για βιομηχανική χρήση προορίζονται για να παρέχουν περιορισμένη προστασία στον χρήστη. Οταν χτυπάει σε σκληρά και ακίνητα αντικείμενα με αρκετή δύναμη, τα οποία μπορεί να  προκαλέσουν αμυχές. Ή άλλα επιφανειακά τραύματα στον χρήστη ή να τον καταστήσουν αναίσθητο.

Ουσιαστικά προορίζονται για εσωτερική χρήση όπου δεν πέφτουν κάτω αντικείμενα.

Ένα καπέλο με προστασία από χτυπήματα δεν προορίζεται για να προστατεύει τον χρήστη από τις επιδράσεις αντικειμένων που πέφτουν ούτε από φορτία που κρέμονται ή κινούνται.

Τα καπέλα με προστασία από χτυπήματα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστούν ένα προστατευτικό βιομηχανικό κράνος που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 397.

EN 397

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 397 καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις απόδοσης, τις μεθόδους δοκιμών και τις απαιτήσεις σήμανσης για τα βιομηχανικά προστατευτικά κράνη. Αυτά τα κράνη ασφαλείας προστατεύουν από αντικείμενα που πέφτουν.

 

Ωτοασπιδες Earline Max 500 3105 για προστασια της ακοης Axion CottonΝέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/10/EC για τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά με την έκθεση εργαζομένων (σε κινδύνους που προκύπτουν από φυσικούς παράγοντες (θόρυβο). Προκύπτουν (ή πιθανώς να προκύψουν από έκθεση) σε θόρυβο και ειδικότερα για κίνδυνο της ακοής έχει τεθεί σε ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2006.

Αυτή η νέα οδηγία μειώνει το όριο των βλαβερών ήχων με 5db. Περιλαμβάνει τα παρακάτω όρια για ημερήσια επίπεδα έκθεσης για μία κανονική εργάσιμη ημέρα 8 ωρών. Καλύπτει όλους τους θορύβους στο εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του αυθόρμητου θορύβου:

  • Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 80 dB, ο εργοδότης θα παρέχει ατομικά μέσα προστασίας της ακοής στους εργαζόμενους.
  • Όπου ο θόρυβος αντιστοιχεί ή υπερβαίνει τα 85 dB, θα χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας της ακοής.

Αυτή η νέα οδηγία εισάγει την έννοια για τις Τιμές Ορίων Έκθεσης ως εξής:

  • Σε καμία περίπτωση η έκθεση του εργαζόμενου δεν θα υπερβαίνει την τιμή ορίων των 87 dB. Όταν εφαρμόζονται οι τιμές ορίων έκθεσης, ο καθορισμός της πραγματικής έκθεσης του εργαζόμενου θα λαμβάνει υπόψη την μείωση που παρέχεται από τα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής που φορά ο εργαζόμενος. Τα ατομικά μέσα προστασίας θα επιλέγονται ούτως ώστε να εξαλείφουν το κίνδυνο για την ακοή ή να μειώνουν τον κίνδυνο στο ελάχιστο.

 

Ποια είναι τα όρια τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχετικά με την ακοή;

Το πρότυπο EN 352 πιστοποιεί, στην Ευρώπη, τα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής και θέτει τα ανώτερα όρια ήχων. Η οδηγία 2003/10/CE θέτει τον πλέον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό. Αν η καθημερινή έκθεση σε θόρυβο (8 ώρες/ημέρα) είναι 80 dB(A), ο εργοδότης πρέπει να παρέχει προστατευτικά στους εργαζομένους του. Αν η καθημερινή έκθεση σε θόρυβο (8 ώρες/ημέρα) είναι 85 dB(A), η χρήση προστατευτικών είναι υποχρεωτική. Τα τελικά όρια των 87 dB(A) και 140 dB(C) θεωρούνται ως οι τιμές ορίων έκθεσης με προστατευτικά μέσα της ακοής.

 

Υποχρεωτική χρήση προστασίας της ακοήςΠώς επιλέγουμε την κατάλληλη προστασία για την ακοή;

Κάθε μέσο ατομικής προστασίας της ακοής συνοδεύεται από έναν καθολικό πίνακα τιμών που παρέχεται από εργαστήρια, με τα εξής στοιχεία:

SNR (Signal to Noise Ratio) = δείκτης καθολικής μείωσης: δείχνει των αριθμό των dB από τα οποία μπορεί να προστατεύσει το μέσο. Δεν αποτελεί ακριβή δείκτη αλλά μέσο όρο.

Το σύστημα HML επιτρέπει τον ορισμό SNR. Το SNR αντιστοιχεί σε 3 μερικούς δείκτες μείωσης οι οποίοι κυμαίνονται ανάλογα με το επίπεδο των συχνοτήτων ως εξής:

χαμηλές L – μεσαίες M – υψηλές H

Για παράδειγμα:

SNR:36dB H:35 M:33 L:31
Hz Συχνότητα 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB Μέση μείωση 35.6 35.8 38.8 37.4 38.7 46.9 44.4
dB Δεδομένη απόκλιση 6.2 7.0 6.3 6.0 5.0 4.8 5.2
Πραγματική προστασία 29.4 28.8 32.5 31.4 33.7 42.1 39.2

 

Το υπόλοιπο μέρος του πίνακα δείχνει τις ακριβείς τιμές για ακριβείς συχνότητες. Χάρις στην πραγματική προστασία, ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει ότι τα επιλεγμένα μέσα ατομικής προστασίας είναι αρκετά ισχυρά για να προστατεύσουν ενάντια σε ακριβείς συχνότητες που έχει παρατηρήσει στην επιχείρησή του. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο μέσο είναι ισχυρότερο για μία συχνότητα των 4000 Hz παρά για μία χαμηλότερη συχνότητα.

 

Χρήση διπλής προστασίας της ακοής

Η χρήση διπλής προστασίας της ακοής (ωτοασπίδες με ωτοβύσματα) μπορεί να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εξαιρετικά θορυβωδών εργασιών (120 dB και περισσότερο). Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση από τέτοια συνδυαστική προστασία ήταν χαμηλότερη από το άθροισμα των μειώσεων που παρείχε η καθεμία προστασία ξεχωριστά.

Αυτό εξηγείται από την μηχανική-ακουστική σύζευξη, η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο μέσα αλλά ακόμη περισσότερο για τις υψηλές συχνότητες. Με ένα υψηλότερο όριο λόγω της διόδου του ήχου από τα κρανιακά οστά (bone conduction) και η οποία κατά κάποιον τρόπο ‘βραχυκυκλώνει’ την προστασία, όσο υψηλή και αν είναι. Οι μέγιστες μειώσεις που επετεύχθησαν κατά την διάρκεια δοκιμών συνδυασμού ωτοασπίδων και ωτοβυσμάτων ήταν περίπου 40 dB.

Πηγή : INRS, ND 1789-140-90

Πηγές:

Γενικά για τις ωτοασπίδες και τα ωτοβύσματα:

https://en.wikipedia.org/wiki/Earplug

https://en.wikipedia.org/wiki/Earmuffs

Νομοθεσία και πληροφορίες για τα πρότυπα για την προστασία ακοής (στα Ελληνικά):

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/220A-94.pdf

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/TYPOP.1103193105796.pdf

Περισσότερες πηγές για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και ειδικότερα την προστασία ακοής και κεφαλής (στα Αγγλικά):

Directive 89/656/EEC – use of personal protective equipment of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace, OJ L 393 , 30/12/1989 P. 0018 – 0028.

https://oshwiki.eu/wiki/Hearing_protection