Τι είναι το HACCP

Τι είναι το HACCP :  Hazard Analysis and Critical Control Points.

Μετάφραση: ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου.
Το HACCP είναι ένα σύστημα αρχών και κανόνων που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και ειδικότερα του τελικού προϊόντος, αφαιρώντας οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο.
Ως κίνδυνο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε οποιονδήποτε βιολογικό, χημικό ή φυσικό παράγοντα είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Επιγραμματικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν:
Οι βιολογικοί κίνδυνοι: μικροβιολογικές επιμολύνσεις, είναι οι σοβαρότεροι.
Οι χημικοί διακρίνονται σε δύο τύπους: σε αυτούς που οφείλονται σε χημικές ουσίες που υπάρχουν φυσικά στα τρόφιμα. Π.χ. μυκοτοξίνες και σε αυτούς που οφείλονται στην παρουσία προσθέτων ουσιών (προσμίξεις) στα τρόφιμα, πχ. υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων.
– Ως φυσικοί κίνδυνοι θεωρούνται ξένες ύλες ή αντικείμενα, που κανονικά δεν βρίσκονται στα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια ή βλάβη στον άνθρωπο. Παραδείγματα φυσικών κινδύνων είναι η παρουσία γυαλιού, μετάλλου, πλαστικού, κ. α.
Το HACCP δεν αποτελεί ακόμα διεθνές πρότυπο. Διαφορετικές χώρες έχουν το δικό τους HACCP και του έχουν αποδώσει διαφορετικό όνομα.
Στην Ελλάδα το HACCP διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από τον ΕΛΟΤ (τηλ. 210 2120420, www.elot.gr) με όνομα ΕΛΟΤ 1416.
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 (HACCP, ISO22000 κλπ), ανάλογα µε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής HACCP

Εφαρμόζοντας και τηρώντας το HACCP μια επιχείρηση αποκτά τα εξής πλεονεκτήματα:
– Την εγγύηση της παραγωγής ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων.
– Απόδειξη με τεκμηριωμένο τρόπο του υψηλού επιπέδου φροντίδας για την ασφάλεια των προϊόντων και την υγιεινή της παραγωγής. Αυτό ίσως αποτελεί τον πρώτο γνώμονα σύναψης σχέσεων κατα την επαφή με δημόσιους οργανισμούς υγείας, συναφείς φορείς και ενδεχόμενους πελάτες.
– Κύρος λόγω συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εξαγωγών.
– Αυξάνει τις πιθανότητες για πώληση προϊόντων σε αλυσίδες υπεραγορών.
Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των εμπλεκομένων μερών και πελατών.

Τι είναι το HACCP το ξέρει η Axion Cotton

Η Axion Cotton, ειδικέυεται στην κατασκευή λύσεων κατά παραγγελία (custom-made) και διάθεση ειδών HACCP που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της εταιρείας σας για την διασφάλιση των κανόνων HACCP. Δείτε εδώ το ενδεικτικό πελατολόγιο που εμπιστεύεται την Axion Cotton για την κατασκευή και προμήθεια ειδών HACCP αλλά και των επαγγελματικών ειδών ένδυσης και μέσων ατομικής προστασίας.
Δείτε εδώ προϊόντα στην κατηγορία HACCP
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή ερώτηση στο 210 2847280
Τι είναι το HACCP, πηγές: Πηγή 1, Πηγή 2, Πηγή 3
Σχετική βιβλιογραφία :
– Codex Alimentarius, (1997), The Codex Alimentarius Commission & the FAO. WHO Food Safety Standard program, Rome, June, 1997;
– Mortimore S. & Wallace C., HACCP: A practical approach, Chapman and Hall, London, Glasgow, 1995;
– ‘Guidebook for the preparation of HACCP plans’ USDA, Washington DC 1997 April;
– Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations, (1998), Food Quality & Safety Systems: A training manual on food hygiene & the HACCP System, Rome, Italy;

Scroll to top glove