Ηλεκτρολόγων

Παπούτσια Ηλεκτρολόγων:

Από την σκοπιά του ηλεκτρισμού, τρεις κύριοι τύπου παπουτσιών είναι διαθέσιμοι. Αυτοί είναι τα αντιστατικά, τα αγώγιμα και τα ηλεκτρικά μονωμένα παπούτσια ασφαλείας. Οι τρεις αυτοί τύποι έχουν πολύ ξεχωριστούς σκοπούς. Αυτά τα παπούτσια εργασίας θα πρέπει να επιλέγονται σε συνδυασμό και με άλλους τύπους Μέσων Ατομικής Προστασίας (ρούχα προστασίας, κράνη ή γάντια) τα οποία να πληρούν τις απαιτήσεις για ηλεκτρισμό.

ΕΝ ISO 15090:2004 – καθορίζει τις απαιτήσεις για ηλεκτρικά μονωμένα παπούτσια ασφαλείας για εργασία σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

Πρόσθετα πρότυπα (μη Ευρωπαϊκά) για παπούτσια ηλεκτρολόγων:

C.S.A. Z195 P.4.4. – Καναδικό πρότυπο που οι απαιτήσεις του προϋποθέτουν διηλεκτρική αντίσταση έως 18000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού

ASTM 2413-11 – Αμερικάνικο πρότυπο που οι απαιτήσεις του προϋποθέτουν διηλεκτρική αντίσταση έως 20000V/60hz για περίοδο 1 λεπτού

Η επιλογή των κατάλληλων παπουτσιών ασφαλείας, προστασίας ή εργασίας για συγκεκριμένες εργατικές απαιτήσεις είναι ουσιώδης. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα παπούτσια θα παρέχουν επαρκή προστασία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή κατάλληλων παπουτσιών θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη με μία διαδικασία ελέγχου. Μέσω αυτής , θα διασφαλίζεται ότι τα παπούτσια είναι λειτουργικά πριν από την χρήση. Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι προστατευτικές ιδιότητες των παπουτσιών επιβεβαιώνονται σε εργαστηριακές συνθήκες όταν είναι καινούργια. Άρα, η λήξη του χρόνου λειτουργικότητάς τους και η φθορά τους από την χρήση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων