Πρότυπα για γάντια προστασίας – EN Standards

Πρότυπα για γάντια προστασίας - EN Standards

Πρότυπα για γάντια προστασίας – EN Standards

Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Δεν είναι όλα τα γάντια προστασίας κατάλληλα για όλες τις εργασίες. Υπάρχουν πρότυπα για γάντια προστασίας με βάση τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/656/EEC και τις κατοπινές προσθήκες της):

 1. Κατηγορία Ι: γάντια απλού σχεδιασμού – για ελάχιστο κίνδυνο (πχ. γάντια καθαρισμού οικιακής χρήσης). Επισημαίνονται από τον κατασκευαστή.
 2. Κατηγορία ΙΙ: γάντια που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙΙ – για ενδιάμεσο κίνδυνο (πχ. γάντια γενικής χρήσης σύμφωνα με το Πρότυπο EN 388). Πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή.
 3. Κατηγορία ΙΙΙ: γάντια πολύπλοκου σχεδιασμού – για μη αναστρέψιμο ή θανάσιμο κίνδυνο (πχ. γάντια προστασίας από βιοχημικούς κινδύνους). Πιστοποιούνται από οργανισμό ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή.

Δύο άρθρα που περιλαμβάνονται στην Κοινοτική Οδηγία για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 89/656/EEC, η οποία έχει εφαρμογή και στην Ελλάδα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αναφορικά με τα γάντια προστασίας:

ΆΡΘΡΟ 4: Σύμφωνα με το άρθρο 4, ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας, να τους παρέχει τα κατάλληλα και σωστά σε μέγεθος ΜΑΠ που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα καθώς και επαρκείς οδηγίες για την χρήση τους. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Μέσο Ατομικής Προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό που αναφέρει ο κατασκευαστής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
ΑΡΘΡΟ 5: Το άρθρο 5 υποχρεώνει τον εργοδότη:

 1. Να εξετάζει του κινδύνους στον χώρο εργασίας και να αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου για τους εργαζόμενους.
 2. Να καθορίζει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα γάντια για να προστατεύουν τους εργαζόμενους.
 3. Να διασφαλίζει ότι όλα τα γάντια που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας συμμορφώνονται με την Οδηγία ΜΑΠ.
 4. Να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα των διαφόρων τύπων προστασίας που είναι διαθέσιμοι.
 5. Να τηρεί πλήρη αρχεία των αξιολογήσεων και των λόγων επιλογής του εκάστοτε τύπου γαντιών.

Αν ο κίνδυνος αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο, για παράδειγμα με την εισαγωγή ενός νέου χημικού ή μία νέας βιομηχανικής διαδικασίας, η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναληφθεί.

Για να είστε σίγουροι ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τις απαραίτητες Κοινοτικές Οδηγίες και πρακτικά παρέχετε την καλύτερη δυνατή προστασία στους εργαζομένους σας, θα πρέπει να επιλέξετε γάντια προστασίας που όχι απλώς κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά και που είναι εξαιρετικά καλής ποιότητας. Τα γάντια προστασίας που διαθέτει η Axion Cotton πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και οι σύμβουλοί μας είναι πάντοτε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν για να κάνετε την σωστή επιλογή.

Για να βρείτε εύκολα το μέγεθος για γάντια προστασίας που σας ταιριάζει, εκτυπώστε το Μεγεθολόγιο για Γάντια Προστασίας Axion Cotton σε Α4 (πραγματικό μέγεθος = actual size): Μεγεθολόγιο Γαντιών.


 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN και γραφικά σήματα για γάντια προστασίας

Κατηγορία Ι – γάντια προστασίας από ελάχιστο κίνδυνο:

Πρότυπο CE EN420Πρότυπο EN 420:2003 + A1:2009

Καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για γάντια προστασίας:

 • Ουδέτερο pH (3.5 με 9)
 • Αβλαβές (ούτε η κατασκευή του γαντιού, ούτε τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, ούτε οποιαδήποτε φθορά από την κανονική χρήση του γαντιού θα πρέπει να είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο βλαβερά για την υγεία ή την υγιεινή του χρήστη)
 • Μεγέθη
 • Απτική ικανότητα (επίπεδα 1 έως 5)
 • Συγκεκριμένα για τα δερμάτινα γάντια: περιεκτικότητα Chrome VI
 • Συγκεκριμένα για γάντια από φυσικό ελαστικό: περιεκτικότητα εξαγώγιμης πρωτεΐνης

Κατηγορία ΙΙ – γάντια προστασίας από ενδιάμεσο κίνδυνο:

Συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 420:2003 + επίπεδο απόδοσης που δείχνει πώς αποδίδει ένα γάντι σε συγκεκριμένη δοκιμή για μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με το EN 388:2003 με το οποίο τα αποτελέσματα της δοκιμής μπορούν να βαθμολογηθούν. Κάποια γάντια μπορεί επίσης να ικανοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές όπως ψύχος (EN 511:2006), θερμότητα επαφής κάτω από 100 βαθμους Κελσίου (EN 407:2004) και υδατοστεγανότητα (EN 374-2:2003). Πρότυπο EN 12477:2001 + A1:2005 – Ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης για επαρκή προστασία (παλάμες και καρποί) για συγκόλληση και κοπή· έκθεση σύντομης διάρκειας σε περιορισμένη φλόγα, θερμότητα επαφής ή μεταγωγική, ακτινοβολία UV (προβολή από τηγμένο μέταλλο) · προστασία από μηχανικούς κινδύνους· Το προαιρετικό Πρότυπο ΕΝ 1149-2 καθορίζει αν το γάντι παρέχει την ελάχιστη αντίσταση σε 100V. Δύο κύριοι τύποι – Τύπος Α: γάντι με κατώτερη απτική ικανότητα αλλά με υψηλότερες άλλες αποδόσεις – Τύπος Β: γάντι με υψηλότερη απτική ικανότητα αλλά με κατώτερες άλλες αποδόσεις. Τα επίπεδα απόδοσης κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά, με το επίπεδο 0 να είναι λιγότερο αποδοτικό. Αυτά τα επίπεδα πάντοτε αναφέρονται με την ίδια σειρά δίπλα από το γραφικό σήμα που αντιστοιχεί στο πρότυπο.

Πρότυπο EN388

A B C D

Πρότυπο EN 388:2003

Γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους:

A : Αντίσταση στην τριβή (0-4)

B : Αντίσταση σε κοπή με λεπίδα (0-5)

C : Αντίσταση στη διάσχιση (0-4)

D : Αντίσταση στη διάτρηση (0-4)

 

Πρότυπο CE EN511A B C

Πρότυπο EN 511:2006

Γάντια προστασίας από το ψύχος:

A : Αντίσταση στο ψύχος από μεταγωγή (0-4)

B : Αντίσταση στο ψύχος από επαφή (0-4)

C : Αντίσταση στο νερό, αδιαβροχία (0 ή 1)

 

Πρότυπο EN407A B C D E F

Πρότυπο EN 407:2004

Πρότυπο EN 12477 Type A


&

Πρότυπο ΕΝ1149Πρότυπο EN 1149-2

Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους:

A : Αντίσταση στην ευφλεκτότητα (0-4)

B : Αντίσταση στην θερμότητα από επαφή (0-4)

C : Αντίσταση στην μεταγωγική θερμότητα (0-4)

D : Αντίσταση στην ακτινοβολούμενη θερμότητα (0-4)

E : Αντίσταση σε μικρές εκτοξεύσεις από τηγμένο μέταλλο (0-4)

F : Αντίσταση σε μεγάλες εκτοξεύσεις από τηγμένο μέταλλο (0-4)

 

Κατηγορία ΙΙΙ – γάντια προστασίας από μη αναστρέψιμο κίνδυνο· EN 374:2003 – Γάντια προστασίας από χημικά και μικροοργανισμούς

Τα γάντια συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 420:2003 κι έχουν επιτύχει ένα επίπεδο απόδοσης το οποίο δείχνει ότι το γάντι έχει αποδώσει σε συγκεκριμένη δοκιμή για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως επαφή θερμότητας άνω των 100 βαθμών Κελσίου (ΕΝ 407:2004) και χημικούς κινδύνους (ΕΝ 374-3:2003).

 

Πρότυπο ΕΝ374A D F

Πρότυπο EN 374:2003

Γάντια προστασίας από χημικούς κινδύνους – το γραφικό σήμα/εικονόσημα ‘Χημικοί Κίνδυνοι’ χρησιμοποιείται όταν το γάντι δεν παρουσιάσει διαρροή αέρα και ύδατος σε δοκιμή Διείσδυσης (ΕΝ 374-2), και συμμορφώνεται σε απόδοση δοκιμής Διαπερατότητας τουλάχιστον επιπέδου 2 για τρία από τα χημικά (ΕΝ 374-3) της παρακάτω λίστας:

A = Methanol

B = Acetone

C = Acetonitrile

D = Dichloromethane

E = Carbone disulphide

F = Toluene

G = Diethylamine

H = Tetrahydrofurane

I = Ethyl acetate

J = n-heptane

K = Sodium hydroxide 40%

L = Sulphuric acid 96%

Διαπερατότητα:

Τα επίπεδα απόδοσης διαπερατότητας είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μία επικίνδυνη χημική ουσία διαπερνά εξολοκλήρου το γάντι ως εξής:

Μετρημένος Χρόνος/ Δείκτης Προστασίας Μετρημένος Χρόνος/ Δείκτης Προστασίας
> 10 λεπτά επίπεδο 1 > 120 λεπτά επίπεδο 4
> 30 λεπτά επίπεδο 2 > 240 λεπτά επίπεδο 5
> 60 λεπτά επίπεδο 3 > 480 λεπτά επίπεδο 6

 

Πρότυπο ΕΝ374-1

Σήμα ‘χαμηλής αντίστασης σε χημικά’ ή ‘αδιάβροχο’

Το γραφικό σήμα ‘χαμηλής αντίστασης σε χημικά’ ή ‘αδιάβροχο’ χρησιμοποιείται για εκείνα τα γάντια που δεν επιτυγχάνουν χρόνο Διαπερατότητας τουλάχιστον 30 λεπτών σε τουλάχιστον τρία χημικά από την παραπάνω λίστα, αλλά όμως συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της δοκιμής Διείσδυσης (για διαρροή αέρα και υγρών).

 

Πρότυπο EN374-2Σήμα ‘μικροοργανισμοί’

Το γραφικό σήμα ‘μικροοργανισμοί’ χρησιμοποιείται για εκείνα τα γάντια που συμμορφώνονται με τουλάχιστον το επίπεδο 2 της δοκιμής Διείσδυσης

 

 


Περισσότερα πρότυπα γαντιών προστασίας

Πρότυπο ΕΝ60903Πρότυπο EN 60903:2003

Γάντια προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους. Για την σωστή επιλογή θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει το επίπεδο των Volt που μπορεί να προκύψουν. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα επίπεδα Volt ανά κλάση γαντιού.

 

Κλάση Δοκιμή Για εργασία σε: Κλάση Δοκιμή  Για εργασία σε:
00 2500V 500v 2 20000V 17000V
0 5000V 1000V 3 30000V 26500V
1 10000V 7000V 4 40000V 36000V

 

Πρότυπο EN 455

Το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και δοκιμές  για ιατρικά γάντια μίας χρήσης (για επεμβάσεις ή για εξέταση) σχετικά με παράγοντες όπως:

 • Στεγανότητα
 • Μεγέθη
 • Αντίσταση και πάχος
 • Μέγιστη ελαστικότητα πριν και μετά από επιταχυνόμενη φθορά
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά βιολογικής ασφάλειας

 

Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι ανάγκες σας σε γάντια προστασίας, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Axion Cotton θα σας βοηθήσουν να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Πηγές:

Γενικά για τα προστατευτικά γάντια:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cut-resistant_gloves

Νομοθεσία και πληροφορίες για τα πρότυπα για γάντια προστασίας (στα Ελληνικά):

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/220A-94.pdf

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/TYPOP.1103193105796.pdf

Περισσότερες πηγές για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και ειδικότερα τα γάντια (στα Αγγλικά):

Directive 89/656/EEC – use of personal protective equipment of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace, OJ L 393 , 30/12/1989 P. 0018 – 0028.

Protective gloves.