Μέσα Ατομικής Προστασίας

Επιλέξτε γάντια προστασίας που όχι απλώς κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά και που είναι εξαιρετικά καλής ποιότητας.

Tooltip Content

Τα κράνη ασφαλείας προστατεύουν από αντικείμενα που πέφτουν.

Scroll to top glove