ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

Προβολή όλων των 57 αποτελεσμάτων
SHOW
  • 64
  • 128
  • 256
VIEW
  • 2
  • 3
  • 4

Προστασία κεφαλής και ακοής

Προστασία κεφαλής και ακοής. Η προστασία της ακοής χρησιμοποιείται για να μειώσει τον θόρυβο που φτάνει στα αφτιά του χρήστη, ούτως ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ακουστικής βλάβης από υπερβολικό θόρυβο. Η αποτελεσματικότητα της προστασίας ακοής συχνά περιορίζεται από προσωπικούς παράγοντες καθώς και από το εργασιακό περιβάλλον και μπορεί να μειώσει την ακουστικότητα προειδοποιητικών ήχων.

Η προστασία της κεφαλής από την άλλη, διακρίνεται σε προστασία σύγκρουσης με σταθερά αντικείμενα ή προστασία από αντικείμενα που πέφτουν, όπου και αντιστοιχούν διαφορετικά Μέσα Ατομικής Προστασίας. Δεδομένων αυτών των ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει να επιλέγουμε το κατάλληλο προστατευτικό μέσο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα προστασίας της ακοής και της κεφαλής.

Διαβάστε περισσότερα για την Προστασία κεφαλής και ακοής εδώ

Πηγές:

Γενικά για τις ωτοασπίδες και τα ωτοβύσματα:

https://en.wikipedia.org/wiki/Earplug

https://en.wikipedia.org/wiki/Earmuffs

Νομοθεσία και πληροφορίες για τα πρότυπα για την προστασία ακοής (στα Ελληνικά):

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/220A-94.pdf

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/TYPOP.1103193105796.pdf

Περισσότερες πηγές για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και ειδικότερα την προστασία ακοής και κεφαλής (στα Αγγλικά):

Directive 89/656/EEC – use of personal protective equipment of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace, OJ L 393 , 30/12/1989 P. 0018 – 0028.

https://oshwiki.eu/wiki/Hearing_protection

Scroll to top glove
Added to wishlist!